Upravljanje nepremičnin - objektov

/ Upravljanje objektov

Glavna dejavnost podjetja je upravljanje nepremičnin  - objektov ter specializirane storitve v gradbeništvu. Osnovni cilj podjetja so zadovoljne stranke in poslovna uspešnost. Vrednote podjetja temeljijo na kakovosti, učinkovitosti in družbeni odgovornosti naših storitev.
Zagotavljamo vam strokovno upravljanje in vzdrževanje stavb, ter poslovnih prostorov. Ureditev podjetja temelji na samostojnih sektorjih z eno odgovorno osebo. Poleg upravljanja nudimo zbiranje sredstev rezervnega sklada na ločenem fiduciarnem računu.
Poleg metod obveščanja etažnim lastnikom, ki so predpisana s stanovanjskim zakonom, nudimo sodobno informacijsko podporo programa imagine s pomočjo katere lahko v vsakem trenutku preverijo etažni lastniki naše poslovanje.