Obrazci

/ Obrazci

Obrazec za prijavo števila oseb posamezne enote.

Obrazec za soglasje direktne bremenitve - trajni nalogi (trajniki).

Pooblastilo za zastopanje na zboru lastnikov.