Iskanje: Sedeš podjetja

/ Iskanje: Sedeš podjetja

Iskali ste Sedeš podjetja in našel 6 zadetkov

Kazalo strani

Kazalo spletnih strani od podjetja Primus projekt d.o.o.

Upravljanje objektov

Naša glavna dejavnost je upravljanje nepremičnin - objektov ter specializirane storitve v gradbeništvu.

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Z zakonom o varstvu osebnih podatkov se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi.

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES)

Ta zakon določa pravila o prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb z namenom zaščititi končne kupce.

Energetski zakon (EZ-1)

Ta zakon določa načela energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb.

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)

Ta zakon ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov.