Iskanje: Računovodstvo

/ Iskanje: Računovodstvo

Iskali ste Računovodstvo in našel 1 zadetkov

Energetski zakon (EZ-1)

Ta zakon določa načela energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb.