Iskanje: 3438" LKFrKAtsOC vLEa

/ Iskanje: 3438" LKFrKAtsOC vLEa

Iskali ste 3438" LKFrKAtsOC vLEa in našel 1 zadetkov

Energetski zakon (EZ-1)

Ta zakon določa načela energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb.